Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand (S.B. 2020 no. 151) en ter afwijking van artikel 21 lid 2 van de Bankwet 1956


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 16 september 2020

Soort ontwerpwet: Initiatiefwet (ingediend door A. Gajadien en M. Soemar-Huur)

Commissie van rapporteurs: M. Jogi (Vz), R. Parmessar, G. Rusland, Mw. J. Vreedzaam, E. Karto, R. Asabina,  C. Wang

Toehoorders: V. Ramsukul, C. Dijksteel, S. Mingoen-Karijomenawi, H. Ramdien

Doel van de wet: om in het kader van de financiering van de aanpak en bestrijding van de gevolgen van COVID-19 virus pandemie, uitvoering te geven aan het bepaalde in artikel 8 lid 5 van de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand (S.B. 2020 no. 151) en om af te wijken van artikel 21 lid 2 van de Bankwet 1956

Preadvies: link preadvies