Wet wijz. Inkomstenbelasting (30 dec 2021)


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet van houdende nadere wijziging van de Wet Loonbelasting (S.B. 1981 no. 181, geldende tekst S.B. 1985 no. 10, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2021 no. 95)

Datum van indiening: 16 december 2021

Datum van goedkeuring: 29 december 2021 met algemene 44 stemmen

Soort ontwerpwet: Ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: A. Gajadien (Vz), R. Parmessar, C. Wang, J. Vreedzaam, V. Ramsukul, R. Asabina, J. Kanape

Doel van de wet: De te verhogen belastingvrije grens in het kader van de beoogde integrale herziening van de loonbelasting en definitief vast te stellen van de belastingschijven.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag Inkomstenbelasting: link

Nota van wijziging Inkomstenbelasting: link nota van wijz.

Nota van wijziging Loonbelasting: link nota van wijz.