Wet wijz. Inkomstenbelasting 1922 (2022)


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 14 december 2022

Datum van goedkeuring: 29 december 2022, met algemene 40 stemmen

Soort wet: Initiatief wet

Commissie van rapporteurs: drs. A. Gajadien (vz), drs. R. Parmessar, C. Wang LL.B, J. Vreedzaam, V. Ramsukul, drs. R. Asabina, J. Kanape

Doel van de wet: Doel van deze wet is namelijk met de invoering van de BTW, een verdere verlichting van de feitelijke loon- en inkomstenbelastingdruk realiseren.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Staatsbesluit