Wet wijz. Petroleumwet 1990 (S.B. 1991 no.7, zoals gewijz. bij 2001 no.58)


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Petroleumwet (S.B. 1991 no. 7, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2001 no. 58).

Datum van indiening: 27 december 2022

Datum van goedkeuring: 28 december 2022, met algemene 38 stemmen

Soort wet: Wetsontswerp

Commissie van rapporteurs: A. Gajadien (Vz), R. Parmessar, R. Debie MSc., E. Jones LL.B, V. Ramsukul, M. Bouva MPA LL.B en J. Kanape

Doel van de wet: Het wetsontwerp heeft tot doel de Petroleumwet nader te wijzigingen