Wet wijz. Uitoefening Geneeskundige Beroepen


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 25 mei 2022

Datum van goedkeuring: 18 augustus 2022, met algemene 41 stemmen

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: C. Dijksteel MPH MS Bioethics (vz), J. Vreedzaam, M. Mohab-Ali, C. Sabajo, R. Mohan, R. Kanape, E. Karto

Doel van de wet: Het doel van deze wet is om de Wet Uitoefening Geneeskundige Beroepen (geldende tekst G.B. 1973 no. 150, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2015 no. 52) nader te wijzigen

Preadvies: link

Eindverslag: link