Wet wijz. Vacantiewet 1975


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET houdende wijziging van de Vacantiewet 1975 (S.B. 1975 no. 164c).

Datum van indiening: 10 februari 2023

Datum van goedkeuring: 1 augustus 2023, met algemene 39 stemmen

Soort wet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: H. Ramdien (vz), P. Kensenhuis, R. Debie, J. Wielzen, H. Aviankoi, R. Koedemoesoe, S. Moestadja

Doel van de wet: De ontwerpwet heeft ten doel om de boetebedragen te brengen op het gewenste niveau. Bij de aanpassing van de geldboetebedragen is zo min mogelijk de oorspronkelijke wijze van formulering van de strafbepaling gewijzigd. Met deze wijziging is het boetebedrag in artikel 16 lid 1 vastgesteld op de eerste categorie van artikel 40 van het Wetboek van Strafrecht.

Eindverslag: link eindverslag