Wet wijz. Wet Bekwame Burgers Caraïbische Gemeenschap


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET houdende nadere wijziging van de Wet Bekwame Burgers van de Caraïbische Gemeenschap (S.B. 2006 no. 19, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2008 no. 29).

Datum van indiening: 10 februari 2023

Datum van goedkeuring: 3 augustus 2023, met algemene 41 stemmen

Soort wet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: H. Ramdien (vz), P. Kensenhuis, R. Debie, J. Wielzen, H. Aviankoi, R. Koedemoesoe en S. Moestadja

Doel van de wet: De ontwerpwet heeft ten doel om de boetebedragen te brengen op het gewenste niveau. Tevens worden de strafbepalingen strakker aangetrokken waardoor hiaten worden gecorrigeerd. Bij de aanpassing van de geldboetebedragen is zo min mogelijk de oorspronkelijke wijze van formulering van de strafbepaling gewijzigd. Met deze wijziging wordt het boetebedrag in artikel 14 lid 1 vastgesteld op de vierde categorie van artikel 40 van het Wetboek van Strafrecht.

Eindverslag: link eindverslag