Wet wijz. Wet Omzetbelasting (20 januari 2021)


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Omzetbelasting 1997

Datum van indiening: 24 december 2020

Datum van goedkeuring: 15 januari 2021, met 29 stemmen voor en 10 tegen

Soort ontwerpwet: Ontwerpwetten van de regering

Commissie van rapporteurs: A. Gajadien (Vz), R. Parmessar, R. Wang, J. Vreedzaam, V. Ramsukul, R. Asabina, J. Kanape. Vaste toehoorder: N. Jhakry

Doel van de wet: Er is gekozen om het tarief van omzetbelasting bij de invoer met 2% punten te verhogen waardoor de inkomsten van de Staat op korte termijn en duurzaam zal worden verhoogd.

Eindverslag: link eindverslag