Wet wijz.Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 (S.B. 2012 no. 170)


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Ontwerp wet houdende wijziging van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 (S.B. 2012, no. 170)

Datum van indiening: 10 maart 2021

Datum van goedkeuring: dinsdag 30 maart 2021, met algemene 42 stemmen

Soort ontwerpwet: Ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: A. Gajadien (Vz), A. Parmessar, C. Wang, S. Tsang, V. Ramsukul, R. Asabina, J. Kanape

Doel van de wet: Vanwege een gesignaleerde toename van illegale geldtransacties dan wel illegaal opererende “geldtransactiekantoren” die invloed hebben op het financieel stelsel, in het bijzonder op zijn integriteit, is het noodzakelijk om de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 zodanig aan te scherpen.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Nota van wijz.: link nota van wijz.(1)

Nota van wijz.: link nota van wijz.(2)

Nota van wijz.: link nota van wijz.(3)