Wijz. Surinaams Burgerlijk Wetboek, zoals laatstelijk gewijz. bij S.B. 2016 no. 67 (wet van 16 maart 2022)


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 17 januari 2022

Datum van goedkeuring: 3 maart 2022, met algemene 42 stemmen

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: N. Jhakry LL.B (Vz), S. Tsang, E. Karto, R. Asabina, I. Plein, E. Jones, S. Mingoen-Karijomenawi

Doel van de wet: Vanwege het tijdsverloop en de ontwikkelingen in het burgerlijk recht het wenselijk is het Burgerlijk Wetboek te herzien.

Link amedement: link

Link preadvies: link

Amendement: link

Amendement 2: link