Surinaamse Wetgeving

Alle wijzigingen zijn verwerkt in de moederwetten. Dit is gedaan in een projekt in 2005.  De nieuwe wetten en wetswijzigingen zijn daarna niet opgenomen in de geldende tekst.

  1. Geldende teksten tot en met 2005
    De wijzigingen van de wetten zijn verwerkt in de moederwetten tot 2005 om zo geldende teksten te produceren.
  2. Nieuwe wetten
    De nieuwe wetten die na 2005 zijn aangenomen.
  3. Wijzigingen
    De wijzigingen die zijn gepleegd na 2005 aan alle voorgaande wetten.
  4. Overeenkomsten/verdragen